Privacyverklaring

(NB: Mogelijk ben je op deze pagina terechtgekomen omdat je een functie hebt gebruikt die cookies noodzakelijk maakt. Scroll alsjeblieft naar beneden om je instellingen in te zien.)

Deze website (hierna de “Website“) wordt door  Elanco Animal Health Nederland, Van Deventerlaan 31 3528AG Utrecht, Nederland (hierna “ons” of “wij”) ter beschikking gesteld. Voor meer informatie over de provider van de Website, verwijzen wij u naar onze imprint.

 


 

Verwerking van persoonsgegevens

Hieronder willen wij u inlichten over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u gebruik maakt van onze Website. Tenzij anders bepaald in de volgende hoofdstukken is de juridische basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens het feit dat die verwerking nodig is om de door u gevraagde functionaliteiten van de Website beschikbaar te stellen (Art. 6(1)(b) Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Onze Website gebruiken

Toegang tot onze Website

Wanneer u onze Website gebruikt, zal uw browser bepaalde informatie naar onze webserver verzenden. Dat gebeurt om technische redenen en is nodig om de gevraagde informatie voor u beschikbaar te stellen. Om uw toegang tot de Website te faciliteren, wordt de volgende informatie verzameld, kort opgeslagen en gebruikt:

 • IP-adres
 • datum en tijdstip van toegang
 • tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • inhoud van het verzoek (specifieke site)
 • toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • volume verzonden gegevens
 • website waar het verzoek vandaan komt
 • browser, taalinstellingen, versie van het browsersoftware-besturingssysteem en surface

Om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen zullen wij die informatie bovendien gedurende een beperkte periode opslaan, zodat we in geval van een daadwerkelijke onbevoegde toegang tot onze servers of een poging daartoe persoonsgegevens kunnen opsporen (Art. 6(1)(f) Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Cookie-instellingen

Wat zijn cookies

Deze Website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die via uw browser worden opgeslagen in het geheugen van uw terminal. Zij slaan bepaalde informatie op (bijv. uw taal- of site-instellingen) die uw browser (afhankelijk van de levensduur van het cookie) opnieuw naar ons kan doorzenden bij uw volgende bezoek aan onze Website.

Welke cookies gebruiken we

We maken een onderscheid tussen twee categorieën van cookies: (1) functionele cookies, zonder welke de functionaliteit van onze Website beperkt zou zijn en (2) optionele cookies die worden gebruikt voor onder andere websiteanalyse en marketingdoeleinden. De volgende tabel bevat een gedetailleerde beschrijving van de cookies die we gebruiken:

Onder voorbehoud van uw toestemming

Wij gebruiken enkel optionele cookies als wij daarvoor vooraf uw toestemming hebben verkregen (Art. 6(1)(a) Algemene Verordening Gegevensbescherming). Bij uw eerste bezoek aan onze Website zal een banner verschijnen, waarin u om uw toestemming wordt gevraagd voor het plaatsen van optionele cookies. Als u uw toestemming geeft, zullen we een cookie op uw computer plaatsen en zal de banner niet meer verschijnen zolang het cookie actief is. Na het einde van de levensduur van het cookie of wanneer u het cookie actief verwijdert, zal de banner bij uw volgende bezoek aan onze Website opnieuw verschijnen en u opnieuw om uw toestemming vragen.

Hoe de plaatsing van cookies te voorkomen

U kunt onze Website natuurlijk ook gebruiken zonder dat cookies worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies steeds configureren of volledig uitschakelen in uw browser. Dat kan echter leiden tot een beperking van de functies of negatieve gevolgen hebben voor de gebruiksvriendelijkheid van onze Website. U kunt de plaatsing van optionele cookies steeds weigeren door gebruik te maken van de desbetreffende weigeringsoptie die in de bovenstaande tabel wordt vermeld.

Webanalyse

Op onze Website gebruiken we een webanalysedienst van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Google zal uw gebruik van onze Website voor ons analyseren. Daartoe gebruiken we de cookies die meer in detail worden beschreven in de bovenstaande tabel. De door Google verzamelde informatie in verband met uw gebruik van onze Website (bijv. de verwijzende URL, onze door u bezochte webpagina’s, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem, uw schermresolutie) zal worden verzonden naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen en geanalyseerd. De desbetreffende resultaten zullen dan anoniem aan ons ter beschikking worden gesteld. Uw gebruiksgegevens zullen gedurende dit proces niet aan uw volledige IP-adres worden gekoppeld. We hebben op onze Website de functie van Google voor IP-anonimisering geactiveerd, die de 8 laatste bits (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van uw IP-adres verwijdert na elke gegevensoverdracht aan Google. Bovendien is Google gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield, dat ervoor zorgt dat bij het verwerken van persoonsgegevens door Google in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

U kunt uw toestemming voor het gebruik van webanalyse steeds intrekken door de Google Browser Plug-in te downloaden en te installeren of door uw toestemmingen te beheren in bovenstaande tabel, in welk geval een opt-outcookie zal worden geplaatst. De beide opties zullen de toepassing van webanalyse slechts verhinderen zolang u de browser gebruikt waarop u de plug-in hebt geïnstalleerd en u het opt-outcookie niet verwijdert.
Op basis van je vooraf gegeven toestemming, analyseert Google namens ons jouw gebruik van onze Website. Hiervoor gebruiken we, onder andere, de hierboven nader omschreven Cookies. De informatie die Google verzamelt met betrekking tot jouw gebruik van onze Website (bijv. de verwijzende URL, welke van onze webpagina’s je bezoekt, je browsertype, je taalinstellingen, je besturingssysteem, je schermresolutie) zal naar een server van Google in de VS worden verstuurd, waar ze wordt opgeslagen en geanalyseerd; de respectievelijke resultaten worden dan geanonimiseerd aan ons ter beschikking gesteld. In dit proces worden je gebruiksgegevens niet gekoppeld aan je volledige IP-adres. We hebben op onze Website de door Google aangeboden IP anonimiseringsfunctie geactiveerd Google, zodat de laatste 8 cijfers (type IPv4) of de laatste 80 bits (type IPv6) van je IP-adres worden gedeleted. Bovendien is Google gecertificeerd onder de EU-US Privacy Shield, die volgens de Europese Commissie een adequaat niveau van databescherming garandeert met betrekking tot de data die Google in de VS verwerkt.

Je kunt te allen tijde je toestemming voor het gebruik van webanalyse intrekken, hetzij door een door Google aangeboden Browser Plug-in te downloaden en te installeren, hetzij door in de tabel hierboven je toestemming te beheren, waarbij een opt-out-cookie zal worden geplaatst. Beide opties voorkomen het gebruik van webanalyse, maar alleen als je de browser gebruikt waarop je de plug-in hebt geïnstalleerd of als je het opt-out-Cookie laat staan.

Ga voor meer informatie over Google Analytics naar de Algemene Voorwaarden van Google Analytics, de veiligheids- en privacy-beginselen van Google Analytics, en de Privacyverklaring van Google.

Externe diensten of content op onze Website

Wij nemen diensten en/of content van derden in onze Website op. Als u gebruik maakt van dergelijke diensten van derden of wanneer content van derden wordt getoond, worden om technische redenen communicatiegegevens uitgewisseld tussen u en de desbetreffende aanbieder.

De desbetreffende aanbieder van de diensten of content kan uw persoonsgegevens ook verwerken voor eigen aanvullende doeleinden. Voor zover wij weten, hebben we de diensten en content van aanbieders van wie bekend is dat ze persoonsgegevens voor eigen doeleinden verwerken, aldus geconfigureerd dat ofwel elke communicatie buiten het kader van de voorstelling van hun diensten of content op onze Website wordt geblokkeerd, of dat de communicatie enkel plaatsvindt wanneer u er actief voor gekozen hebt de desbetreffende dienst te gebruiken. Omdat we echter geen controle hebben over persoonsgegevens die door derden worden verzameld en verwerkt, kunnen we geen bindende informatie geven met betrekking tot de omvang en het doel van dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens.

Voor meer informatie met betrekking tot de omvang en het doel van dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens kunt u de privacyverklaringen raadplegen van de aanbieders van wie we diensten en/of content opnemen en die in die context verantwoordelijk zijn voor de bescherming van uw persoonsgegevens:

Online gedragsreclame met Facebook

Deze Website gebruikt een dienst voor online gedragsreclame van Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland (met Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS als subprocessor) (“Facebook”).

Facebook zal uw gebruik van deze Website analyseren. Daarvoor gebruiken we de cookies die meer in detail beschreven staan in de tabel hierboven. De informatie die Facebook verzamelt over uw gebruik van onze Website wordt overgedragen naar een server van Facebook in de VS, waar ze wordt opgeslagen en geanalyseerd. Deze informatie omvat de verwijzende URL, uw browsertype, taalinstellingen, besturingssysteem, schermresolutie en andere informatie, afhankelijk van de geïmplementeerde pixelevents (bv. “aankopen”: verwerkt het type, de ID en het nummer van het gekozen item en informatie over de betaling en de munteenheid; “zoeken”: verwerkt de zoekstring als u een product zoekt op onze website; “inhoud bekijken”: verwerkt de ID van de inhoud, de naam, het type, de munteenheid en de waarde). Wij en onze partner Facebook zullen deze informatie gebruiken om onze advertenties beter op u en uw interesses af te stemmen, het aantal keer dat u dezelfde advertentie te zien krijgt te beperken, de doeltreffendheid van promotiecampagnes te beoordelen en het gedrag van bezoekers nadat ze naar een bepaalde advertentie hebben gekeken, beter te begrijpen. Als u uw tijdslijn in Facebook bekijkt, of een andere website die behoort tot het advertentienetwerk van Facebook (het zogenaamde “Audience Network”), kunnen u gepersonaliseerde feeds worden voorgesteld die aan uw interesses zijn aangepast op basis van de informatie die op onze Website wordt verzameld.

Facebook Inc. is gecertificeerd overeenkomstig het EU-VS Privacy Shield, dat ervoor zorgt dat er bij het verwerken van persoonsgegevens door Facebook in de VS een gepast niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd.

U kunt uw toestemming voor deze gegevensoverdracht naar Facebook voor doeleinden van online gedragsreclame steeds intrekken door uw toestemmingen te beheren in bovenstaande tabel, in welk geval een opt-outcookie zal worden geplaatst. U moet echter weten dat dit de gegevensoverdracht naar Facebook slechts zal verhinderen zolang u het opt-outcookie niet verwijdert.

Facebook is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die Facebook rechtstreeks op onze Website verzamelt voor diensten voor online gedragsreclame. Aangezien wij geen controle hebben over persoonsgegevens die verzameld en verwerkt worden door derde partijen, zijn wij niet in staat om bindende informatie te verstrekken over de omvang en het doel van dergelijke verwerking van uw persoonsgegevens. Raadpleeg daarom de informatie van Facebook over gegevensbescherming voor meer informatie over hoe en hoe lang Facebook uw persoonsgegevens verwerkt. Bij het opstellen van deze privacyverklaring was de informatie van Facebook te vinden in hun privacybeleid.

Gebruik van de aanbevelingsfunctie

Als u ons wilt aanbevelen bij anderen, kut u dit doen door gebruik te maken van de aanbevelingsfunctie op onze Website. In u eigen en onze legitieme belangen kunt u een bericht sturen naar iedereen van wie u denkt dat ze dergelijke informatie wensen te ontvangen.

Mensen die geen berichten wensen te ontvangen via onze aanbevelingsfunctie kunnen ons verzoeken om op een lijst met geblokkeerde ontvangers te worden geplaatst door de aanwijzingen in het respectievelijke bericht te volgen.

Informatie over bijwerkingen en klachten over kwaliteit

Deze Website is niet bedoeld of ontworpen voor de melding van bijwerkingen, gebrek aan therapeutisch effect, medicatiefouten, grijzemarktproducten/namaakgeneesmiddelen, onjuist of off-labelgebruik, kwaliteitsklachten en/of andere problemen in verband met de veiligheid of kwaliteit van Elanco-producten. Als u bijwerkingen wilt melden of een kwaliteitsklacht wilt indienen, gelieve dan contact op te nemen met uw gezondheidszorgverstrekker (bv. arts of apotheker) of uw plaatselijke gezondheidsautoriteit, of onze Website te gebruiken om ongewenste bijwerkingen te melden.

Als u ons toch ongewenste bijwerkingen of andere problemen in verband met de veiligheid of kwaliteit van Elanco-producten meldt, zijn we wettelijk verplicht uw melding te behandelen en is het mogelijk dat we contact met u moeten opnemen om opheldering te vragen. Vervolgens is het mogelijk dat we de bevoegde gezondheidsautoriteiten moeten inlichten over de door u gemelde problemen. In die context zal uw informatie in gepseudonymiseerde vorm worden doorgestuurd, dit wil zeggen dat geen informatie zal worden doorgestuurd op basis waarvan u rechtstreeks kunt worden geïdentificeerd. Het is ook mogelijk dat we deze gepseudonymiseerde meldingen moeten doorsturen aan de bedrijven van onze groep en onze samenwerkingspartners, voor zover deze ook verplicht zijn hun desbetreffende bevoegde gezondheidsautoriteiten in te lichten..

Meer informatie over data privacy en het melden van bijwerkingen is beschikbaar in de Elanco Privacyverklaring inzake gegevens ten behoeve van geneesmiddelenbewaking.

Data-overdracht voor verwerking in opdracht

Voor het verwerken van uw data gebruiken we onder meer gespecialiseerde dienstverleners. Deze dienstverleners worden door ons zorgvuldig geselecteerd en regelmatig gecontroleerd. Op basis van respectieve dataverwerkingsovereenkomsten verwerken zij alleen persoonsgegevens volgens onze instructie en strikt in overeenstemming met onze richtlijnen.

Dataverwerking buiten de EU/ de EER

Uw gegevens zullen voor een deel ook in landen buiten de Europese Unie ("EU") of de Europese Economische Ruimte ("EER") worden verwerkt, die een lager databeschermingsniveau kennen dan Europese landen. In zulke gevallen zullen wij ervoor zorgen dat er een voldoende beschermingsniveau voor uw gegevens wordt geboden, bijv. door specifieke overeenkomsten met onze contractpartner te sluiten (tekst verkrijgbaar op verzoek), of zullen we u om specifieke toestemming vragen voor dergelijke verwerking.

Informatie over uw rechten

Volgens de toepasselijke gegevensprivacywetgeving beschikt u in het algemeen over de volgende rechten:

 • het recht op informatie over uw door ons bewaarde persoonsgegevens;
 • het recht om de verbetering, verwijdering of beperkte verwerking van uw persoonsgegevens te vragen;
 • het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking om redenen van ons eigen gerechtvaardigde belang, het openbare belang, of profilering, tenzij we kunnen aantonen dat er dwingende, gewettigde redenen bestaan die uw belangen, rechten en vrijheden overstijgen, of dat dergelijke verwerking wordt uitgevoerd met het oog op het instellen of
 • het uitoefenen van of
 • het verweer tegen rechtsvorderingen;
 • het recht op gegevensoverdraagbaarheid;
 • het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit op het gebied van gegevensbescherming;
 • u kunt op elk ogenblik uw toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens intrekken, met toekomstige werking. Gelieve voor meer informatie de bovenstaande hoofdstukken te raadplegen die de verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming beschrijven.
 • Als u uw rechten wilt uitoefenen, kunt u uw verzoek richten aan de hieronder vermelde contactpersoon
Overdracht van persoonsgegevens in het geval van een bedrijfsherstructurering

In het geval van een bedrijfsherstructurering, zoals een fusie, verkoop of andere overdracht van (een deel van) ons bedrijf of activa, kunnen we de informatie die is verzameld in verband met uw gebruik van deze website overdragen aan de overnemende partij voor zover wettelijk toegestaan om een continu gebruik van de aangeboden diensten te garanderen.

Personalisatie met Acquia

Op onze website gebruiken we een personalisatieservice van Acquia lnc., 53 State Street, Boston MA 02109, Verenigde Staten ("Acquia").

Acquia analyseert uw gebruik van onze website namens ons. Hiervoor gebruiken we de cookies die in meer detail beschreven zijn in de bovenstaande tabel. De informatie die Acquia verzamelt in verband met uw gebruik van onze website (bijv. de verwijzende URL, onze webpagina's die u hebt bezocht, uw browsertype, uw taalinstellingen, uw besturingssysteem en verdere informatie afhankelijk van de geïmplementeerde website-events) wordt verzonden naar servers van Acquia binnen en buiten de EU, waar het wordt opgeslagen en geanalyseerd.

Wij en onze partner Acquia zullen deze informatie gebruiken om onze inhoud op deze website beter af te stemmen op u en uw interesses en om de efficiëntie van dergelijke personalisatie te evalueren. Wanneer u een andere Elanco-website bezoekt die ook gebruik maakt van personalisatie en als u toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, kan op maat gemaakte inhoud op uw interesses worden gepresenteerd op basis van de informatie die op onze website is verzameld.

Acquia is gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield en heeft met ons de standaardcontractbepalingen van de EU voor verwerkers gesloten, die ervoor zorgen dat een adequaat niveau van gegevensbescherming wordt gehandhaafd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Acquia buiten de EU.

U kunt uw toestemming voor personalisatie op elk moment intrekken door uw toestemmingen in de bovenstaande tabel [TK1] te beheren, in welk geval een opt-out-cookie wordt geplaatst. Houd er rekening mee dat dit alleen het gebruik van personalisatieservices voorkomt, zolang u de opt-out-cookie niet verwijdert.

Naam: Personalisatie met Aquia:

Doel en inhoud: Deze cookies kennen een willekeurig gegenereerde ID toe aan uw apparaat, zodat wij en onze partners uw apparaat kunnen herkennen bij uw volgende toegang. Voor details over de personalisatieservice, zie het respectievelijke hoofdstuk hieronder.

Levensduur: 1 jaar

Aanbieder: Aquia Inc.

Contactpersonen

Gelieve voor alle vragen die u zou hebben in verband met gegevensbescherming gebruik te maken van het ter beschikking gestelde contactformulier of neem contact op met de Chief Privacy Officer van ons bedrijf op het volgende adres:

https://submit-irm.trustarc.com/services/validation/b175e13f-4236-4186-9a33-b7a446bc3692

Wijziging Privacy Statement

We kunnen onze Privacyverklaring van tijd tot tijd updaten. Updates van onze Privacyverklaring zullen op onze Website worden gepubliceerd. Alle wijzigingen worden van kracht op het ogenblik van de publicatie op onze Website. Daarom raden wij u aan de Website regelmatig te bezoeken zodat u op de hoogte blijft van mogelijke updates.

39302
Off